Intervíziós szemléletű online esetmegbeszélő csoport óvoda- és iskolapszichológusoknak

Saját tapasztalatból tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy a megfelelő segítséggel induljunk ezen a pályán, ami elsőre elég mélyvíz tud lenni. Emellett gyakran tapasztaltuk, hogy mennyire magányossá tud válni az ember egyedül pszichológusként egy iskolában vagy óvodában. Ezzel egyidejűleg pedig mennyire fontos és felelősségteljes szerepet töltünk be a családok és gyermekek életében, hiszen sokszor mi vagyunk az elsők akiknek a gyerekek/szülők/pedagógusok először elmondják a problémát. Ezért szeretnék segítséget nyújtani azoknak, akik pszichológusként hasonló cipőben járnak.

Kiket várunk?

Olyan óvodában, iskolában vagy egyéb oktatási intézményben dolgozó pszichológus kollégákat, akik

  • úgy érzik, hogy nem kapnak elég támogatást
  • több segítségre van szükségük ahhoz, hogy munkájukból ki tudják hozni a legtöbbet és közben a saját mentálhigiénés állapotuk se lássa ennek kárát
  • segítséget jelentene számukra egy hasonló területen dolgozó kollégákból álló összetartó csoport tagjának lenni és közösen gondolkodni a hozzánk forduló családok megsegítéséről
  • szeretnének egy támogató közösség része lenni.

Célunk: Lehetőséget biztosítani az oktatási intézményekben dolgozó kollégák számára a nehéz, sokszor komoly dilemmákkal járó esetek átgondolására egy megtartó szakmai közösségben, ahol a változatos szakmai tudással, tapasztalattal érkező szakemberek egymástól tanulhatnak, együtt kereshetjük meg nehéz helyzetek lehetséges megoldásait.

Módszerünk: A csoportok intervíziós szemléletben zajlanak, melynek lényegi eleme a különböző képzettséggel, tapasztalattal rendelkező tagok tudásának kiaknázása, egyenlőségen alapuló közös gondolkodás, megoldáskeresés az esetek, valamint a saját szerepünk mélyebb megértésének érdekében.

Keretek

  • Online felületen
  • Időpont: kéthetente hétfőn 14:00-16:00-ig
  • A résztvevők az első alkalom után dönthetnek a csoporttal való munka folytatásáról.
  • A csoport létszáma: 5-8 fő
  • Az alkalmak díja: 9000 Ft/alkalom
  • Lemondási feltételek: 24 órán belüli lemondás megtartott alkalomnak minősül, de ez alól kivételt képeznek a vis maior helyzetek (hirtelen betegség, baleset, természeti katasztrófa)

A csoport aktuális blokkja 2024. márciustól júniusig tart.

Jelentkezés, ill. a csoporthoz való csatlakozás módja

A csoport kísérő szakemberek: Kovács-Nagy Eszter, tanácsadó szakpszichológus és Ács Réka, tanácsadó szakpszichológus

Ács Réka

Ács Réka vagyok, tanácsadó pszichológus. Pszichológus diplomámat 2014-ben szereztem meg a Károli Gáspár Református Egyetem klinikai és egészségpszichológia szakirányán.  

Az egyetemi éveket követően az Egy Másik Út Alapítványnál kezdtem dolgozni, ahol lehetőségem nyílt beilleszkedési nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű kiskamaszokkal, serdülőkkel, fiatal felnőttekkel, valamint családjaikkal együtt dolgozni, és végig kísérni őket egy-egy életszakasz kihívásain. Ezt követően hét éven át egy pedagógiai szakszolgálatnál nevelési tanácsadás keretén belül nyújtottam segítséget családoknak, gyermekeknek, illetve a gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak. Emellett 2021-től tagintézményi pszichológus koordinátorként is segítettem a csapat munkáját. Kovács-Nagy Eszter kolléganőmmel 2020 májusa óta vezetünk pár- és családterápiákat szupervízió mellett a PszichoFészek pszichológiai magánrendelőben. Képződtem, illetve képződöm jelenleg is játékterápiás, CBT, pár- és családterápiás, illetve sématerápiás szemléletben.

Kovács-Nagy Eszter

Tanácsadó szakpszichológus vagyok, 11 éve dolgozom iskolapszichológusként egy fővárosi általános iskolában. A tavalyi évben óvoda- és iskolapszichológus koordinátorként tevékenykedtem.

(Részletesebb bemutatkozást ld. Rólam menüpontban.)