Munkám során változatos módszereket használok klienseim támogatása, segítése érdekében. A módszer a kliens személyiségéhez és a hozott problémához való illeszkedés alapján kerül kiválasztásra, megbeszélést követően. Meggyőződésem, hogy minden ember egyedi és megismételhetetlen, így más-más módszer lehet segítségére problémái megoldásában. Így törekszem a folyamatos önképzésre, új módszerek elsajátítására, hogy klienseim számára a lehető legjobban passzoló irányt/módszert tudjam kiválasztani és alkalmazni.

Autogén tréning

Az autogén tréning egy széles körben ismert és elismert relaxációs technika, amely bizonyítottan erősíti a test öngyógyító folyamatait.

Pár- és családterápia

A pár- és családterápia fókuszában az egyén helyett a pár és/vagy család és azok alrendszerei, a személy fontos családi kapcsolatai állnak.

Megoldásfókuszú szemlélet

A megoldásfókuszú szemléletben a múlt helyett a jövőn van a hangsúly, az elérni kívánt célokon, vágyakon illetve a hozzájuk vezető lépcsőfokokon.

Coaching

A coaching egy eredmény és megoldás orientált professzionális munkakapcsolat, melynek során az alapvetően egészséges emberek életminőségének javításán, a különféle célok megvalósításán dolgozunk.

Egyéni tanácsadás

Az egyéni pszichológiai tanácsadás egy viszonylag rövid segítő kapcsolat a pszichológus és egy alapvetően egészséges személy között, amely során a segítő partnerként tekint a kliensre.

Krízisintervenció

Krízisek mindannyiunkat érnek. Vannak olyan krízisek, amelyek a természetes fejlődés velejárói, ilyen például a serdülőkori krízis, amelynek során a fiatal megtalálja és kialakítja saját identitását.

Az 1997. évi CLIV. törvény (egészségügyi törvény) értelmében Magyarországon pszichiátriai diagnózis felállítására klinikai szakpszichológus, valamint szakorvos jogosult, pszichoterápia végzésére pedig kizárólag pszichoterápiás szakvizsgával rendelkező szakpszichológusok és szakorvosok. Az általam végzett tevékenység nem minősül pszichoterápiának, célom az egészséges, de nehézségekkel, elakadásokkal küzdő személyek támogatása, lelki egészségének megőrzése, jóllétének fejlesztése, illetve életminőségének javítása.
Krízishelyzetben, a nap 24 órájában ingyenesen hívható telefonszám: 116-123 (Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ)