Kovács-Nagy Eszter

- tanácsadó szakpszichológus -

Kovács-Nagy Eszter vagyok, tanácsadó szakpszichológus, autogén tréner, pályaorientációs konzulens, képzésben lévő pár- és családterapeuta.  Hivatásom választását az emberek iránti szeretetem, érdeklődésem és segítési szándékom motiválta. Évek óta foglalkozom gyermekek és felnőttek pszichológiai problémáival. Ezen kívül család és párterápiákat is vállalok szupervízió mellett.

Munkámban az emberi méltóság iránti tisztelet, a szakszerűség, a segíteni akarás és az ártalomkerülés elve vezet.

Pszichológusi munkám során törekszem egy olyan biztonságos, elfogadó légkör megteremtésére, ami segíti a megnyílást, a nehézségek megosztását, illetve a közös gondolkozást ezekről. Fontosnak tartom a biztonság megteremtése szempontjából a titoktartást (is).

Véleményem szerint minden ember számára más okoz nehézséget és mindannyiunknak vannak nehézségei. Ebben lehetnek segítségünkre a számunkra fontos személyek vagy akár egy segítő szakember, pszichológus is. Ezeken a nehezebb szakaszon igyekszem klienseimet támogatni, kísérni.

Hiszem, hogy minden ember képes fejlődésre, változásra. Célom, hogy segítsem őket a saját megoldásaik megtalálásában vagy épp a fejlődésük útjában álló akadályok elhárításában.

Meggyőződésem, hogy minden ember egyedi és megismételhetetlen, így más-más módszer lehet segítségére problémái megoldásában. Így törekszem a folyamatos önképzésre, új módszerek elsajátítására, hogy klienseim számára a lehető legjobban passzoló irányt/módszert tudjam kiválasztani és alkalmazni.

A képzések mellett fontosnak tartom, hogy személyes önismeretem is fejlődjön, ezért törekszem ennek folyamatos fejlesztésére, mélyítésére, bővítésére.

Végzettségek

Tanulmányok:
Okleveles pszichológus - klinikai- és egészségpszichológiai szakirány

Károli Gáspár Református Egyetem, 2013

Tanácsadó szakpszichológus - krízis szakirány

Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2018

Képzések:
Pár- és családterápiás módszerspecifikus képzés

Magyar Családterápiás Egyesület, 2012- jelenleg szupervíziós fázisban

Autogén tréning képzés

Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, 2014

Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó képzés

TÁMOP, 2015

Coaching pszichológus képzés
Life coach - Az ELTE PPK Tanácsadó Szakpszichológus Képzés és Magyar Coaching Pszichológiai Egyesület közös képzése, 2017-2018

Szakmai hátteremről röviden

Pszichológusi diplomámat a Károli Gáspár Református Egyetem klinikai- és egészségpszichológiai szakirányán szereztem meg 2013-ban. Az egyetemi évek alatt sokféle szakmai helyzetben próbálhattam ki magamat. Az intézményi kereteken kívül tovább mélyítettem pszichológiai érdeklődésemet önkéntesség keretében elsősorban klinikai területen. Mind a felnőtt, mind a gyermek ellátás egyes területeibe bepillantást nyerhettem. Az egyetemi évek alatt közel került hozzám a rendszerszemlélet. Tanulmányaim mellett pár- és családterápiás módszertani képzésben vettem részt. Az itt elsajátított rendszerszemlélet munkám meghatározó részét képezi. Munkám során hiszem, hogy egyetlen változás a rendszerben kihat az egészre. Jelenleg a képzés szupervíziós fázisában járok, szupervízió mellett vállalom párok és családok segítését. Szintén egyetemi tanulmányaim során kezdtem elsajátítani az autogén tréninget, amely egy hatékony és könnyen megtanulható relaxációs technika, amely kiválóan alkalmas a stressz és szorongás oldására.

Az egyetemi éveket követően iskolapszichológusként helyezkedtem el egy általános iskolában, ahol a mai napig dolgozom. Iskolapszichológusként sokféle korosztállyal találkozom: gyermekekkel és családjaikkal, pedagógusaikkal. Iskolapszichológusi munkám mellett a gyermekvédelem területén is dolgozom párokkal és családokkal. Pár éve ezek mellett áldozatokkal is foglalkozom. Magán úton egyénileg foglalkozom gyermekekkel, serdülőkkel és felnőttekkel egyaránt. Valamint párokkal és családokkal családterápia formájában szupervízió mellett. Ezen kívül autogén tréningeket tartok az ellazulásra, relaxálásra, stressz és szorongás csökkentésére vágyó klienseim számára.

Munkámon felül szakmai ismereteim bővítése, megújítása érdekében több képzésen vettem, illetve veszek részt. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2018-ban szereztem tanácsadó szakpszichológus végzettséget krízis szakirányon. Valamint a Magyar Coaching Pszichológiai Egyesületnél life coach képzésben vettem részt és life coach címet szereztem. Jelenleg a Magyar Családterápiás Egyesületnél képződöm pár- és családterapeutának.